Vítáme Vás na našich webových stránkách

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA:

Vláda ČR zrušila svým rozhodnutím od 11. března vyučování na všech základních a středních školách.

Zítra a následující dny bude škola naprosto uzavřená, všem budou obědy odhlášeny.

Žádáme všechny žáky a rodiče, aby sledovali webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 

V případě žáků základní školy do deseti let má jeden rodič nárok na tzv. ošetřovné v délce 9 dnů, u samoživitele v délce do 16 dnů. Potvrzení vystaví škola, kontaktní osoba Mgr. Krausová, zástupkyně ředitele pro ZŠ (tel: 604 253 593)

Škola

Střední škola řemesel a Základní škola v Hořicích jako právní subjekt vznikla sloučením Odborného učiliště Hořice a Základní školy v Hořicích, Husova 11 v roce 2016. Součástí školy je i Základní škola při dětské léčebně v Lázních Bělohradě.

Střední škola řemesel a Základní škola v Hořicích má však velmi bohatou historii. Byla založena již v roce 1960. Škola plnila funkci odborného učiliště především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době jsme typ střední školy, který poskytuje žákům základní školy střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání kategorie „E“ – tedy oborů s upravenými učebními plány s větším podílem výuky v odborném výcviku (řemeslných dovednostech). V teoretickém vyučování je kladen důraz především na odborné předměty ve zvoleném oboru, nevyučujeme povinně cizí jazyk. Všechny vyučované obory jsou tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Pro žáky, kteří mají diagnostikovány školským poradenským zařízením speciální vzdělávací potřeby, jsou ve škole zřízeny třídy s nižším počtem žáků a výuka je zajištěna speciálními pedagogy s respektováním doporučených podpůrných opatření.

Škola tvoří ucelený areál odborných učeben, odborných dílen, internátu, školní jídelny a nezbytných sportovních volnočasových zařízení.

Všechny třídy jsou plně interaktivní, výuku se snažíme žákům vizualizovat, častým doplňkem výuky jsou odborné exkurze. Sledujeme a zavádíme do výuky nové technologie a materiály.

V praktické části výuky upřednostňujeme smysluplnou praxi na zakázkách pro firmy a občany. Žáci jsou za produktivní práci odměňováni.

Obory zednické práce, malířské a natěračské práce a zemědělské práce jsou podporovány stipendiem od Královéhradeckého kraje. 

 

https://www.facebook.com/OUPrSHorice/