2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání

St, 04/25/2018 - 10:46
Josef Hora

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 25.05. 2018.

Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímací řízení byl stanoven na 23.05.2018.

 

Počty přijímaných žáků ve druhém kole přijímacího řízení  podle oborů vzdělávání:

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

1

33-56-E/01

Čalounická výroba

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

12

75-41-E/01

Pečovatelské služby

8

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

8

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

13

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  ukončení povinné školní docházky
  •  klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo              ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy        
  •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání