Kyberšikana

Út, 11/15/2016 - 06:25
Josef Hora

KYBERŠIKANA

 

Víš co je to kyberšikana?

 

Kyberšikana je šikanování jiné osoby svyužitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních technologií. Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou - jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, a fyzicky či psychicky.

 

 

Projevy kyberšikany:

1. Pomlouvání, zastrašování, urážení, zesměšňování nebo jiné ztrapňování (prostřednictvíme-mailu, SMS zpráv, v chatu nebo v diskuzi).

2.Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu.

3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu.

4. Zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskuzního apod.).

5. Vydírání pomocí mobilu nebo internetu.

6.Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním.

 

                                                     

Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou - jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, a fyzicky či psychicky.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI SPOJENÉ S  KYBERŠIKANOU

v kontaktu být nechtějí, mohou komunikaci snadno ukončit.

A. Anonymita útočníků?

Útočníci většinou vystupují ve virtuálním prostředí pod přezdívkou (nickem), používají pro oběť neznámou e-mailovou adresu, telefonní číslo atd., proto oběť jen zřídka přijde na to, kdo na ni útočí.

 

B. Kde a kdy se s kyberšikanou setkáme?

Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde (např. ve škole, na hřišti), s kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Obětí kyberšikany se můžeme stát vždy, když budeme připojeni k internetu nebo když budeme mít u sebe svůj mobilní telefon. Útočník si nás může najít i v „bezpečí domova“ a klidně to může být i o půlnoci.

 

C. Kdo jsou útočníci?

Ve virtuálním světě nezáleží na věku, pohlaví, síle, postavení v sociální skupině

(partě) ani úspěšnosti útočníka nebo oběti ve společnosti. Původcem kyberšikany může být každý, kdo má potřebné znalosti informačních a komunikačních technologií, tedy i fyzicky slabý jedinec. Původce kyberšikany bývá někdy také sám její obětí. Na internetu také navazují vztahy, zatímco ve skutečném světě nemají příliš mnoho kamarádů.

 

D. Jak se chovají lidé ve virtuálním prostředí?

Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než v reálném světě. Mohou udávat jiný věk, jiné pohlaví, jiné povolání, a záměrně tak manipulovat s těmi, se kterými komunikují.

 

E. Při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum?

Prostředky kyberšikany (zprávy a pořízené záznamy) se dají jednoduše rozesílat dál, proto může mít kyberšikana velmi početné „publikum“. Toto publikum zvyšuje intenzitu útoku, a tím zhoršuje jeho dopad na oběť.

 

F. Oběť kyberšikany není snadné rozpoznat?

Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné

poznat (na rozdíl od modřin, jež mohou doprovázet fyzickou šikanu). Oběti kyberšikany jsou často uzavřené do sebe a nekomunikují o problémech s okolím.

 

přítomni,

a po

 

Jak se chránit?

 

• Vždy respektujte ostatní uživatele.

• Dobře si rozmyslete, co odesíláte a komu.

• Nakládejte se svým heslem jako s vlastním životem.

• Nikdy nikomu neznámému nesdělujte své osobní údaje (vystupujte

  pod obecnou přezdívkou, nikde neuvádějte své jméno a příjmení,

  adresu atd.), podle nichž by vás mohl útočník vystopovat.

• Nikomu nedávejte své fotografie nebo fotografie své rodiny.

• Seznamte se s pravidly dané služby, ať víte, co je zakázáno.od

!fyzicky někým v

 

 

 

JAK SE BRÁNIT KYBERÚTOKŮM?

 

·        UKONČIT - nekomunikovat s útočníkem, nemstít se.

·        BLOKOVAT - zamezit útočníkovi přístup k oběti i k dané službě (kontaktovat poskytovatele služby, zablokovat si přijímání útočníkových zpráv nebo hovorů, změnit svou virtuální identitu).

·        ODHALIT PACHATELE, pokud je to možné (např. podle profilu).

·        OZNÁMIT - oznámit útok dospělým, schovat si důkazy pro vyšetřování (např. zprávy, videozáznamy, odkazy na weby, blogy).

·        NEBÝT NEVŠÍMAVÝ, pokud v okolí probíhá kyberšikana.

·        PODPOŘIT OBĚTI, poradit jim, co mají dělat, pomoci kyberšikanu nahlásit.ontaktu být nechtějí, mohou komunikaci snadno ukončit.