ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pá, 01/25/2019 - 09:34
Vladimír Duchoň

 

Výchovný poradce:

Mgr. Milena Štefanková (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: pondělí 13,30 - 14,30 hodin (mimo termín podle dohody)

 

Školní metodik prevence:

PhDr. Pavlína Šnajdrová (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: středa 13,30 - 14,30 hodin (mimo termín podle dohody)

 

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC:

Mgr. Milena Štefanková (pro SŠŘ)

 

 

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy:

Boris Šedivý

 

 

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy:

Mgr. Jan Perka