ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pá, 01/25/2019 - 09:34
Vladimír Duchoň

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradce:                                                    Mgr. Vladimír Duchoň (pro SŠŘ)

                                                                                   Mgr. Věra Tauchmanová (pro ZŠ)

Školní metodik prevence a řešení šikany:                  PhDr. Pavlína Šnajdrová

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC:                Petra Jungová, Mgr. Věra Tachmanová    

Pracovník pověřený oblastí                                      

environmentální výchovy:                                           Boris Šedivý

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy:                 Mgr. Jan Perka

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce:                                                pondělí 13,30 - 14,30 hodin ( mimo termín podle dohody)

Školní metodik prevence a řešení šikany:             podle potřeby a dohody