Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019: základní školy praktické základní školy speciální

Pá, 04/06/2018 - 11:36
Josef Hora

 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů se koná:

 

 

zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019:

základní školy praktické

základní školy speciální

 

 

ve čtvrtek 19.4.2018 od 14 do 18 hodin

v pátek 20.4.2018 od 14 do 16 hodin

 

v budově pracoviště základní školy, Husova 11 v místnosti č. 17 (1.patro)

 

Zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2012.

Děti budou zapsány na žádost rodičů s doporučením školského poradenského zařízení. (PPP, SPC).

Pokud poradenské zařízení dítěti doporučí - ve třídách pracují s dětmi kromě speciálních pedagogů i asistenti pedagoga

Rodiče dětí s těžším zdravotním postižením mohou požádat o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální .

 

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu doloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doporučení  školského poradenského zařízení

 

Podle školského zákona je třeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a pediatra.

 

 

Informace na telefonních číslech  493 623089, 606769619 - zástupce ředitele Mgr. R. Hubáčková