Brašnářská a sedlářská výroba 32-41-E/01

Žáci tohoto oboru vzdělávání se naučí pracovat se základní technickou dokumentací  v oboru kožedělná výroba. Seznámí se s běžně používanými materiály a jejich fyzikálními vlastnostmi. V odborném výcviku získávají základní dovednosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků jako jsou brašny, kabelky, autosedačky atd., ale i ohlávky, postroje a další vybavení pro koně. Budou se učit činnosti, jako jsou  dělení, tenčení a kosení materiálů. Naučí se nanášet lepidla jak ručně, tak strojově. Budou umět ovládat speciální stroje, nástroje a zařízení, která jsou určena pro práci s kůží a podobnými materiály.

Na závěr studia získá absolvent výuční list a pro případnou práci v zahraničí EUROPASS – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU.