Čalounická výroba 33-56-E/01

Žáci tohoto oboru vzdělávání se naučí a prakticky si ověří technologické postupy při výrobě a opravách různých čalounických výrobků včetně autosedaček. Seznámí se různými materiály, stroji i nástroji a naučí se je používat. Zvládnou strojové šití, hospodárné a přesné dělení materiálu a jeho spojování.

Na závěr studia získá absolvent výuční list a pro případnou práci v zahraničí EUROPASS – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU.