Ekonomika školy

 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

   

A.

Vlastní výnosy hlavní činnosti (HČ)

3,550.000,00 

   

Výnosy doplňkové činnosti (DČ)

0

   

Vlastní výnosy celkem

3,550.000,00 

   
     

B.

   

Náklady hlavní činnosti

29,319.215,00 

   

Náklady doplňkové činnosti

0

   

Náklady celkem

29,319.215,00 

   
       

C.

   

Neinvestiční příspěvky a dotace celkem (HČ)

25,769.215,00 

   

Výsledek hospodaření (DČ)

0

   

Investiční dotace a příspěvky

800.000,00 

   
 

Rozpočet příspěvkové organizace školství byl schválen Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/15/854/2019 ze dne 27. 5. 2019.

     

Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ

   

 

 

NÁVRH    ROZPOČTU   NA   ROK   2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní výnosy hlavní činnosti (HČ)

 

3,234.149,00  Kč

 

 

Výnosy doplňkové činnosti (DČ)

 

 

20.000,00  Kč

 

 

Vlastní výnosy celkem

 

 

3,254.149,00  Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

Náklady hlavní činnosti

 

 

29,310.123,00  Kč

 

 

Náklady doplňkové činnosti

 

 

16.000,00  Kč

 

 

Náklady  celkem

 

 

 

29,326.123,00  Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

 

 

 

 

 

 

 

Neinvestiční příspěvky a dotace celkem (HČ)

26,075.974,00  Kč

 

 

Výsledek hospodaření (DČ)

 

 

4.000,00  Kč

 

 

Investiční dotace a příspěvky

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet příspěvkové organizace školství byl schválen Radou Královéhradeckého

kraje usnesením č. RK/13/815/2018 ze dne 14. 5. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ

 

 

 

 

 

ROZPOČTOVÝ   VÝHLED   PRO   ROKY    2019  -  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

                   v tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2019

 

                        2020

 

Vlastní výnosy hlavní činnosti

 

2 771,40

 

2 701,00

 

Výnosy doplňková činnosti

 

0

 

0

 

Vlastní výnosy celkem

 

 

2 771,40

 

2 701,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady hlavní činnosti

 

 

27 907,40

 

27 900,80

 

Náklady doplňková činnost

 

0

 

0

 

Náklady celkem

 

 

27 907,40

 

27 900,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neinvestiční příspěvky a dotace

 

25 136,00

 

25 199,8

 

 

celkem (hlavní činnost)

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření (HČ)

 

0

 

0

 

Investiční dotace a příspěvky

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace školství byl schválen

Radou Královéhradeckého kraje usnesením  č.  RK/35/1966/2017

 

ze dne 11. prosince 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ Hořice