Ekonomika školy

 

  NÁVRH    ROZPOČTU   NA   ROK   2018    
               
               
A.              
Vlastní výnosy hlavní činnosti (HČ)   3,234.149,00  Kč    
Výnosy doplňkové činnosti (DČ)     20.000,00  Kč    
Vlastní výnosy celkem     3,254.149,00  Kč    
               
B.              
Náklady hlavní činnosti     29,310.123,00  Kč    
Náklady doplňkové činnosti     16.000,00  Kč    
Náklady  celkem       29,326.123,00  Kč    
               
C.              
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem (HČ) 26,075.974,00  Kč    
Výsledek hospodaření (DČ)     4.000,00  Kč    
Investiční dotace a příspěvky     0    
               
               
Rozpočet příspěvkové organizace školství byl schválen Radou Královéhradeckého
kraje usnesením č. RK/13/815/2018 ze dne 14. 5. 2018.    
               
               
               
Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ    

 

  ROZPOČTOVÝ   VÝHLED   PRO   ROKY    2019  -  2020  
              v tis. Kč  
                 
          2019   2020  
Vlastní výnosy hlavní činnosti   2 771,40   2 701,00  
Výnosy doplňková činnosti   0   0  
Vlastní výnosy celkem     2 771,40   2 701,00  
                 
Náklady hlavní činnosti     27 907,40   27 900,80  
Náklady doplňková činnost   0   0  
Náklady celkem     27 907,40   27 900,8  
                 
Neinvestiční příspěvky a dotace    25 136,00   25 199,8  
  celkem (hlavní činnost)          
Výsledek hospodaření (HČ)   0   0  
Investiční dotace a příspěvky   0   0  
                 
                 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace školství byl schválen
Radou  Královéhradeckého  kraje  usnesením  č.  RK/35/1966/2017   
ze dne 11. prosince 2017          
                 
                 
Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ Hořice      

 

 

 

NÁVRH    ROZPOČTU   NA   ROK   2017

   
               
               
A.              
Vlastní výnosy hlavní činnosti (HČ)   2,934.969,00  Kč    
Výnosy doplňkové činnosti (DČ)     20.000,00  Kč    
Vlastní výnosy celkem     2,954.969,00  Kč    
               
B.              
Náklady hlavní činnosti     25,527.318,00  Kč    
Náklady doplňkové činnosti     16.000,00  Kč    
Náklady  celkem       25,543.318,00  Kč    
               
C.              
Neinvestiční příspěvky a dotace celkem (HČ) 22,592.349,00  Kč    
Výsledek hospodaření (DČ)     4.000,00  Kč    
Investiční dotace a příspěvky     0    
               
               
Rozpočet příspěvkové organizace školství byl schválen Radou Královéhradeckého
kraje usnesením č. RK/12/677/2017 ze dne 15. 5. 2017.    
               
               
               
Zveřejnila: Bc. Jana Nosková, ekonom SŠŘ a ZŠ