Internát

Internát SŠŘ a ZŠ Hořice je umístěn v areálu školy a k disposici je 17 2-3 lůžkových pokojů. Ubytovací služby jsou poskytovány od neděle 17,00 hodin do pátku 16,00 hodin. Ubytovaní žáci se stravují 5x denně ve školní jídelně, která je součástí objektu. Pro využití volného času slouží mnoho vybavených prostor. Ke sportovnímu vyžití máme tělocvičnu, posilovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. K relaxačním a zdravotním účelům lze využít vlastní saunu nebo místnost pro výtvarné činnosti. Internát je vybaven třemi společenskými místnostmi, které slouží mimo jiné k práci na PC, komunikaci po internetu, hrám stolního fotbálku či kulečníku. V klubovně s žákovskou obsluhou je možné hrát šipky, poslouchat hudbu nebo hrát různé stolní hry. Internát je pokryt bezplatným připojením k internetu. Žáci internátu jsou v péči plně kvalifikovaných pedagogů. V činnostech je uplatňován individuální přístup k jednotlivcům a podle jejich potřeb jsou použity různé metody a formy práce. Mimo nabídky volnočasových aktivit pomáhají vychovatelé s přípravou na vyučování, s řešením potřeb či osobních problémů žáků. Rovněž dohlížejí na pořádek, čistotu a hygienu bydlení, jsou v písemném i telefonickém kontaktu s rodiči.