Zájmová činnost

Pravidelné kroužky

Pravidelné zájmové aktivity probíhají zpravidla ve dvou časových blocích. Odpoledním od 16,00 do 18,00 hodin a večerním od 20,00 do 20,45 hodin. 

   - kroužek kulturistiky

   - výtvarný kroužek

   - sportovní hry (stolní tenis, florbal, malá kopaná a košíková)

Kromě pravidelných kroužků se žáci účastní i mnoho sezonních aktivit.

Sezonní sportovní aktivity a nepravidelné činnosti

   - cykloturistické výlety na horských kolech

   - kondiční běhy

   - judo a sebeobrana

   - bruslení na zimním stadionu v Novém Bydžově, inline bruslení

   - tenis a nohejbal

   - střelba ze vzduchovky,

   - saunování ve školní sauně

   - spolupracujeme s ostatními hořickými školami - přátelská sportovní utkání

Kromě sportu a zdravého životního stylu podprujeme i ostatní zájmy žáků.

Kulturní a vzdělávací činnosti

   - pravidelně navštěvujeme  divadelní představení hostujících divadel

   - účastníme se výstav a vernisáží Hořického muzea

   - spolupracujeme s Klubem českých turistů a účastníme se zeměpisných přednášek s promítáním

   - vychovatelé pořádají besedy na aktuální téma - tzv. "Skupinové povídání"

   - navštěvujeme utkáni ledního hokeje v Hradci Králové a Pardubicích a basketbalu v Nymburce.

   - pomáháme AMK Hořice při organizaci motocyklových závodů

Pro rozvoj tvořivosti a zábavy využíváme prostory jak školní budovy, tak i internátu:

Práce ve školní kuchyňce

   - pečení, vaření

Aranžování přírodnin - výzdoba internátu

Ostatní soutěže - šipky, stolní fotbálek, kulečník, sudoku, puzzle

Organizujeme sportovní soutěže - "Běžecký dvojboj", "Silový šestiboj", "Cooperův běh"