Malířské a natěračské práce 36-57-E/01

Žáci tohoto oboru vzdělávání se naučí pracovat s malířskými a natěračskými nátěrovými hmotami. Zdokonalí se v technikách malování s možností využití nových technologií a materiálů na různých podkladech. Naučí se provádět natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.). Naučí se základy fládrování.

Na odborném výcviku se mají možnost seznámit s technikou míchání nátěrových hmot v míchacím centru firmy JUB, které je umístěno v areálu školy.

Na závěr studia získá absolvent výuční list a pro případnou práci v zahraničí EUROPASS – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU.

Tento obor vzdělávání je stipendován Krajským úřadem Královehradeckého kraje.

Podmínky za jakých je vyplácena finanční podpora žákům:

Výše měsíční výplaty:                              Žák. který je z odborného výcviku na konci školního roku                                                                 klasifikován známkou 1 nebo 2, přísluší jednorázová odměna.

1. ročník 200,- až 400,- Kč                     1. ročník - známka 1 - jednorázově  1 000,- Kč   

2. ročník 300,- až 500,- Kč                                       známka 2                            500,- Kč

3. ročník 400,- až 600,- Kč                     2. ročník - známka 1 - jednorázově   2 000,- Kč

                                                                                  známka 2                         1 000,- Kč

                                                                3. ročník - známka 1 - jednorázově  3 000,- Kč

                                                                                   známa 2                          2 000,- Kč