Ubytovnání

Podmínky ubytování

- vyplněná přihláška k ubytování, podepsaná smlouva o ubytování a stravování

 (formuláře ke stažení ve složce Dokumenty internátu)

- uhrazené poplatky za stravu a ubytování

Poplatky za stravu a ubytování se hradí dopředu, tzn. že, platba na měsíc září musí být zaplacena do 25. 8. 2019, platba na říjen do 25. 9. 2019 atd. Pokud nebude platba včas uhrazena, nebude vašemu dítěti poskytnuta strava a bude hrozit, že škola může odstoupit od ubytovací smlouvy. Preferujeme platbu na účet školy: 19639541/0100, jako VS uveďte datum narození dítěte (popř. hotově v kanceláři školy). Odhlášky budou odečítány o dva měsíce pozadu, tzn. např. odhlášky za září budou odečteny v platbě na listopad. Ve školní roce 2019/2020 činí polplatky za ubytování 750,-Kč/měsíc a celodenní strava 90,-Kč/den.

- dodržování vnitřního řádu internátu

(Vnitřní řád k nahlédnutí  ve složce Dokumenty internátu)