Zahájení a organizace školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče nastupujících žáků

Zahájení školního roku 2019/2020 se koná 02. 09. 2019 (pondělí) v 7,30 hodin.

(žáci, kteří budou ubytováni na internátu, se dostaví dne 01. 09. 2019 v čase od 17:00 do 20:00 hod)

- zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků v zasedací místnosti školy

- úvodní slovo ředitele školy Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého (7.30 - 8.00 hod)

- následují třídnické hodiny

- ukončení po 5. vyučovací hodině v 12.05 hod

Od úterý 03.09.2019 již bude výuka dle rozvrhu.

Poplatek za ubytování a stravu za měsíc září 2019 činí 2640 Kč.

Prosíme o včasné uhrazení plateb (nejpozději do 25. 08. 2019).

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech středních školách v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 3. 2. - 9. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.