Kontakt

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové

Právní forma:

příspěvková organizace

Název:

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

Sídlo školy:

Hořice, Havlíčkova 54, 508 01

IČO:

00087998

IZO SŠ

600024113

Škola:

493 623 121

info@ouhorice.cz

Internát:

493 623 121

internat@ouhorice.cz

Školní jídelna:

493 623 121

pam-sj@ouhorice.cz

Internetové stránky:

www.ouhorice.cz

Datová schránka:

Nu3x826

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Jiří Kopecký

reditel@ouhorice.cz

493 623 121

Zástupce ředitele:

Mgr. Jan Perka

zastreditele@ouhorice.cz

702 018 639

Metodik prevence

PhDr. Pavlína Šnajdrová

metprev@ouhorice.cz

Výchovný poradce

Mgr. Milena Štefanková

vychporadce@ouhorice.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

196 395 41/0100

Podatelna:

info@ouhorice.cz

Po – Pá 6:00 – 14:30

Studijní oddělení:

sekretariat@ouhorice.cz

Po – Pá 6:00 – 14:30

Korespondenční adresa:

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice,

Havlíčkova 54, 508 01

IZO ZŠ:

102 206 538

Telefon:

493 623 121, 493 623 122, 720 998 485, 702 018 638

Email ZŠ Bělohrad:

zsbelohrad@ouhorice.cz 601 563 264

Email ZŠ Husova:

zshusova@ouhorice.cz 606 769 619, 493 623 089

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Jiří Kopecký

Zástupce ředitele pro ZŠ:

Mgr. Jarmila Krausová