Učitelé pro školní rok 2018/2019

 

Třída

Obor

Třídní učitel

1. A, 2. A, 3. A

Zednické práce

Bc. Vedra Stanislav

1. B, 2. B, 3. B

Pečovatelské služby

PhDr. Šnajdrová Pavlína

1. C, 2. C, 3. C

Malířské a natěračské práce

Mgr. Skořepa Pavel

1. Db, 2. Db, 3. Db

2. Dč, 3. Dč

Brašnářské a sedlářské práce

Čalounické výroba

Bc. Rychterová Lenka

1. Dč

1. F

2. PŠ

Čalounické výroba

Zemědělské práce

Praktická škola dvouletá

Mgr. Štefanková Milena

2. F

Zemědělské práce

Ing. Seidl Tomáš

3. F

Zemědělské práce

Mgr. Perka Jan

 

Učitelé odborného výcviku:

 

Zednické práce:

Bc. Stanislav Vedra, Jindřich Lokvenc

Malířské a natěračské práce:

Jaroslav Gemsa, Schejbal Vlastimil,

Šedivý Boris

Pečovatelské služby:

PhDr. Šnajdrová Pavlína, Bc. Ludmila Vondroušová

Čalounické práce:

Jiří Voženílek,

Bc. Rychterová Lenka

Zemědělské práce:

Ing. Seidl Tomáš, Falta Josef, Boris Šedivý

Brašnářské a sedlářské práce:

Bc. Lenka Rychterová

 

 

 Vychovatelé:

 

Vedoucí internátu:

Mgr. Vladimír Duchoň

 

Mgr. Attila Szabó

 

Ilona Ondráčková

 

Hana Pražanová

 

 

Asistent pedagoga:

 

Lucie Králová