Zednické práce 36-67-E/01

V tomto oboru vzdělávání se žáci  seznámí s různými druhy stavebních prací a materiálů. V odborném výcviku se žáci naučí dovednosti při zakládaní staveb, výrobě dřevěného bednění, při stavbě základů a práci se zdícím materiálem. Seznámí se s novými typy stavebních materiálů, jako jsou stavební pěny a lepidla. Naučí se správně postupovat při přestavbách budov, při omítání a zateplování obvodových zdí pomocí nových materiálů.

Na závěr studia získá absolvent výuční list a pro případnou práci v zahraničí EUROPASS – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU.

Tento obor vzdělávání je stipendován Krajským úřadem Královehradeckého kraje.

Podmínky za jakých je vyplácena finanční podpora žákům:

Výše měsíční výplaty:                              Žák, který je z odborného výcviku na konci školního roku                                                                 klasifikován známkou 1 nebo 2, přísluší jednorázová odměna.

1. ročník 200,- až 400,- Kč                     1. ročník - známka 1 - jednorázově  1 000,- Kč   

2. ročník 300,- až 500,- Kč                                       známka 2                            500,- Kč

3. ročník 400,- až 600,- Kč                     2. ročník - známka 1 - jednorázově   2 000,- Kč

                                                                                  známka 2                         1 000,- Kč

                                                                3. ročník - známka 1 - jednorázově  3 000,- Kč

                                                                                   známa 2                          2 000,- Kč