Zemědělské práce (Farmářské práce) 41-51-E/01

Obor vzdělávání zemědělské práce připravuje chlapce a děvčata na práce spojené s provozem zemědělské farmy v rostlinné a živočišné výrobě. Absloventi se naučí obsluhovat zemědělskou mechanizaci, zvládat základní údržbu a opravy, chovat hospodářská zvířata, včetně ošetřování koní, výsevní a sklizňové práce včetně základů ekologického hospodaření. Naučí se ovládat  křovinořez. V rámci odborného výcviku absolvují žáci kurz  k získání řidičského oprávnění skupiny T,B.

Tento obor vzdělávání je stipendován Krajským úřadem Královehradeckého kraje.

Podmínky za jakých je vyplácena finanční podpora žákům:

Výše měsíční výplaty:                              Žák. který je z odborného výcviku na konci školního roku                                                                 klasifikován známkou 1 nebo 2, přísluší jednorázová odměna.

1. ročník 200,- až 400,- Kč                     1. ročník - známka 1 - jednorázově  1 000,- Kč   

2. ročník 300,- až 500,- Kč                                       známka 2                            500,- Kč

3. ročník 400,- až 600,- Kč                     2. ročník - známka 1 - jednorázově   2 000,- Kč

                                                                                  známka 2                         1 000,- Kč

                                                                3. ročník - známka 1 - jednorázově  3 000,- Kč

                                                                                   známa 2                          2 000,- Kč