ZŠ při dětské léčebně, Lázně Bělohrad

Našim cílem je vytvořit dětem navštěvujícím naši školu po dobu léčebného pobytu harmonické a podnětné klima pro vzdělávání a zároveň pomáhat překonat odloučení od svých rodin, kamarádů a známého prostředí.

Dalším cílem je splnit učební plán zaslaný kmenovou školou, aby se žáci po příjezdu z léčení plynule zapojili do vyučovacího procesu.

Škola je od roku 2017 zrekonstruovaná a umístěna samostatně v areálu léčebny, má bezbariérový přístup. Třídy mají polohovací lavice, máme nově vybavenou počítačovou učebnu včetně digitálních didaktických pomůcek.

Výuka probíhá ve třech třídách, jedna třída (A) pro první stupeň a dvě (B, C, při větším počtu dětí i D) pro druhý stupeň. Žáci jsou povinni přivézt své učebnice a sešity. S dětmi pracují speciální pedagogové individuálně v redukovaném počtu vyučovacích hodin.