Plán akcí ZŠ Husova

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V průběhu školního roku budou případné změny v plánu zaznamenány

 ZÁŘÍ

     

 

vycházka

Výlet do lesa - proměny podzimní přírody

celoškolní akce

 

vycházka

Přírodovědné vycházky, sběr kaštanů, šípků, kukuřičného šustí, slámy a jiných přírodních materiálů 

celoškolní akce

 

 

akce

 

akce

 

 

Královéhradecké krajské Dožínky

 

Výlet na Černou horu        

 

mimoškolní akce

p. uč. Tauchmanová

p. uč. Hanzlíková

p. uč. Krausová

 

 

 

 

ŘÍJEN

akce

Výtvarné práce z listů podzimních stromů

celoškolní akce

 

soutěž

Kopidlenské poupě

mimoškolní akce

p. uč. Tauchmanová

 

vycházka

Sběr přírodnin na vánoční strom 

pro zvířátka

celoškolní vycházka

 

odpolední akce

Dýňování

celoškolní akce

p. uč. Hanzlíková

 

 

 

 

LISTOPAD

akce

Zdravá pětka

celoškolní akce

p. uč. Tauchmanová

 

akce                     

Návštěva knihovny – čtenářská gramotnost

celoškolní akce

p. uč. Luštická

 

 

 

 

PROSINEC

akce

Adventní zpívání na schodech

celoškolní akce

 

akce

Vánoční vystoupení, besídky

celoškolní akce

 

odpolední akce

Advent – vánoční dílna

celoškolní akce

p. uč. Tauchmanová

 LEDEN

vycházka

Hry na sněhu, pozorování přírody v zimě

celoškolní vycházka

 

projekt

Finanční gramotnost

celoškolní projekt

p. uč. Kafková

 

 

 

 

ÚNOR

projekt

 

 

akce

 Masopust

 

 

Profesní příprava – návštěva

SŠŘ 8., 9. Ročník

celoškolní projekt

p. uč. Luštická

p. uč. Hanzlíková

BŘEZEN 

akce

Návštěva knihovny - čtenářská  gramotnost

celoškolní akce

p. uč. Luštická

 

vycházka

Život zvířat v jarním čase – pozorování přírody

celoškolní vycházka

 

Exkurze

 

 

akce

Štorch - návštěva muzea v Ostroměři

 

 

Canisterapie

dějepis druhý stupeň

p. uč. Hanzlíková

 

celoškolní akce

p. uč. Luštická

 

 

 

 

 DUBEN

odpolední akce

Velikonoční dílna

celoškolní akce

p. uč. Tauchmanová

 

akce

 Den Země – úklid okolí Hořic

celoškolní akce

p. uč. Luštická

 

akce

Čarodějnice – rej čarodějnic

celoškolní akce

p. uč. Hanzlíková

 

 

 

 

 KVĚTEN 

akce

Ukázka dravců

p. uč. Kafková

 

 

 

 

 

soutěž

Atletický čtyřboj - Jičín

mimoškolní akce

p. uč. Hanzlíková

 

 

 

 

 ČERVEN

akce

Den dětí 

celoškolní akce

p. uč. Kafková

 

exkurze

Exkurze  - školní statek

celoškolní akce

 

     

 

soutěž

Krajské kolo atletického čtyřboje

mimoškolní akce

p. uč. Hanzlíková

 

 

soutěž

Fotbalový turnaj - Jičín

mimoškolní akce

p. uč. Hanzlíková

 

výlety

Výlety jednotlivých tříd

celoškolní akce

 

sportovní akce

Den her

celoškolní akce