Školní družina ZŠ Husova

 

Školní družina

Školní družina je součástí Střední školy řemesel a Základní školy, Hořice. Je umístěna v budově ZŠ na Husově ulici. Kapacita ŠD je 18 žáků. Posláním ŠD je vést žáky k smysluplnému prožívání volného času, napomoci rozvoji jejich vloh a schopností, napomoci jejich všestrannému duševnímu i fyzickému rozvoji.                                                                                                                      

To vše probíhá individuálním způsobem při respektování specifických potřeb dětí. ŠD spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, s odborníky z oblasti speciální pedagogiky a psychologie, s lékaři.

ŠD je samostatná třída vybavená stolními hrami, stavebnicemi, hračkami a knihami. Pro sportovní aktivity dětí se využívá herna školy a školní hřiště. K dispozici je také počítačová učebna. Za pěkného počasí mohou děti provozovat volnočasové aktivity na školním dvoře. Stravování žáků je zajištěno v jídelně školy v Havlíčkově 54, která je nedaleko ZŠ.

Zájmové vzdělávání je zajišťováno pedagogickými pracovníky- vychovateli. Pro žáky s kombinovaným postižením jsou k dispozici asistenti.

 

                                                                                                          Mgr. Jarmila Luštická