Školní poradenské pracoviště ZŠ Husova

Výchovný poradce

 

Mgr. Věra Tauchmanová

Konzultační hodiny: úterý        13. 00 - 13. 45 hodin

                                čtvrtek      07. 30 - 08. 15 hodin

(mimo termín podle dohody)

 

Školní metodik prevence

 

Mgr. Jana Dymáčková

Konzultační hodiny: úterý         13. 00 - 14. 30 hodin

(mimo termín podle dohody)

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC

 

Mgr. Věra Tauchmanová

 

 

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy

 

Mgr. Jarmila Luštická

 

 

Koordinátor ŠVP

 

Mgr. Jana Hanzlíková

   

Zástupce vedení školy

 

Mgr. Jarmila Krausová