Úvod Základní škola, Husova 11

 

Škola zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona

Základní škola je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem mezi malé školy. Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti Husova 11, Hořice a na pracovišti Lázně Bělohrad. Škola je organizací, která zajišťuje pomocí speciálních výchovných a vyučovacích metod, prostředků, forem výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchova a vzdělávání žáků jsou organizovány tak, aby byly respektovány všechny individuální zvláštnosti žáků, ale také pedagogické, psychologické, hygienické a bezpečnostní požadavky. Důraz je kladen na požadavky speciálně pedagogické, individuální přístupy k žákům a na jejich maximální začlenění do společnosti.