Aktuality

INFORMACE PRO ŽÁKY ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ

Vážení rodiče, žáci,

dle vyjádření  MŠMT ČR se žákům posledních ročníků, kteří ukončují přípravu na povolání závěrečnou zkouškou, umožní  příprava k těmto zkouškám a to od 11. 5. 2020 po dobu čtyř týdnů s cílem žáky co nejlépe připravit na jednotné zavěrečné zkoušky.

Pokud nedojde k žádným změnám vyplývajícím z mimořádné situace, předpokládáme, že žáci budou docházet do školy, kdy příprava bude probíhat ve škole (teoretické vyučování) i na pracovištích odborného výcviku.

Důležité upozornění:

Pro vstup do školského zařízení je nezbytné vyplnění a předání Čestného prohlášení, který je podepsaný zletilým žákem, případně zákonným zástupcem u žáků nezletilých. Dále je nutné pro přítomnost ve škole i na odborném výcviku mít 2 roušky, jedna nasazená, druhá rezervní a sáček na jejich odložení. Dezinfekce pro žáky bude zajištěna.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, tj. zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, respirátor, ústenka, šátek, šál, které brání šíření kapének) a dodržování odstupů 2 m.

Výuka zaměřená na stěžejní předměty bude realizována v prvním týdnu 11. 5. – 15. 5. 2020 následovně:

Výuka:            7:30 – 12:05

Oběd:              1. skupina 12:05    Zedníci, Pečovatelé, Malíři, Čalouníci

                        2. skupina 12:30    Farmáři

Zedníci

Uč. č. 2

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

OV - ŠE

TEC - VE

TEC- VE

TEC- VE

TEC- VE

Úterý

ČJ - ŠT

PB- VE

PB- VE

PB- VE

PB- VE

Středa

OV - ŠE

MA- LOK

MA- LOK

OK- LOK

OK- LOK

Čtvrtek

M - PER

TEC- VE

TEC- VE

TEC- VE

TEC- VE

Pátek

OV - ŠE

PB- VE

PB- VE

PB- VE

PB- VE

 

Pečovatelé

Uč. č. 1

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

PEČ- ŠN

OV - SK

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

Úterý

PEČ - ŠN

OV - SK

PrP -VON

PrP -VON

PrP -VON

Středa

PEČ- ŠN

ČJ - ŠT

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

Čtvrtek

PEČ- ŠN

OV - SK

PrP -VON

PrP -VON

PrP -VON

Pátek

PEČ- ŠN

M - PER

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

PEČ- ŠN

 

Malíři

Uč. č. 6

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

MA - BA

MA - BA

M – PER

OK – BA

OK - BA

Úterý

MA - BA

MA - BA

OV - ŠE

OK – BA

OK - BA

Středa

TEC - SCH

TEC - SCH

OV - ŠE

TEC - SCH

TEC - SCH

Čtvrtek

TEC - SCH

TEC - SCH

ČJ - ŠT

TEC - SCH

TEC - SCH

Pátek

TEC - SCH

TEC - SCH

OV - ŠE

ZZD - SCH

ZZD - SCH

 

Brašnář/čalouník

Uč. č. 3

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

TEC - RY

TEC – VO

TEC - RY

OV - SK

SZ – VO

Úterý

MA -  VO

MA – RY

MA - VO

M - PER

SZ – RY

Středa

TEC - RY

TEC – VO

TEC - RY

OV - SK

OK – VO

Čtvrtek

MA - VO

MA - RY

MA - VO

OV - SK

OK – RY

Pátek

TEC - RY

TEC – RY

TEC - RY

ČJ - ŠT

OK - RY

 

Farmáři

Uč. č. 4

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

ČJ - ŠT

CHZ -SET

CHZ -SET

CHZ -SET

CHZ -SET

Úterý

OV - SK

PR -SET

PR -SET

TZD – FA

TZD -FA

Středa

M - PER

PR –SET

PR -SET

CHZ -SET

CHZ -SET

Čtvrtek

OV - SK

CHZ -SET

CHZ -SET

PR -SET

PR -SET

Pátek

OV - SK

PR -SET

PR -SET

TZD -FA

TZD -FA

 

V týdnu od 4. 5. 2020 Vás budou třídní učitelé telefonicky kontaktovat.

Všem žákům i rodičům patří poděkování za vstřícnou spolupráci, které si vážíme a upřímně za ni děkujeme.

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice