Aktuality

Končíš základní školu a nevíš kam dál?

Zveme tebe i tvé rodiče na odpoledne toho nejlepšího, co nabízejí hořické školy. A to dne 14. října 2019 od 16 hodin na Městském úřadu v Hořicích, Radniční sál.
Město Hořice ve spolupráci s MAS Podchlumí, z.s., v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II., zve srdečně žáky základních škol a jejich rodiče na Veletrh hořických středních škol. Program zahájí v 16 hodin starosta města Hořic.

 

škola

REVOLUTION TRAIN V HRADCI KRÁLOVÉ

 Den 8. 10. 2019 byl pro nás den ve znamení prevence. Měli jsme možnost navštívit protidrogový vlak, který seznamuje návštěvníky s negativy užívání drog, ukazuje, kam až může závislý člověk zajít. Interaktivní program varuje především mladé lidi před užíváním návykových látek, ať už se jedná o měkké či tvrdé drogy.

Mobilní vlaková souprava nabízí jedinečné prostředí pro zážitkové vzdělávání. Jsou tak zapojeny všechny smysly: sluch, čich, zrak, hmat i chuť. Cílem je maximálně na návštěvníka zapůsobit, zblízka ho seznámit s nebezpečím užívání drog a podpořit ho ve zdravém způsobu života.

Na začátku prohlídky žáci vyplnili anonymní dotazníky, které je provázely celým programem. Otázky se týkaly nejen užívání měkkých i tvrdých drog, ale například i toho, jak tráví svůj volný čas apod.

Vlak se skládá z šesti vagónů, ve kterých jsou návštěvníkům promítány jednotlivé díly osobního příběhu, který se zakládá na skutečnosti. Videoprojekce ukazuje život obyčejných lidí, kteří se postupně nechávají vtahovat do zrůdného světa závislosti. Ovlivňují tím nejen své životy, ale i životy svých blízkých či úplně cizích lidí.

 „Jistě se ptáte, proč obrněný vlak. Naše tělo je totiž tak trochu obrněným vlakem. Můžete ho užívat spoustu let, ale také ho můžete zničit, zabít,“ varoval hlas z reproduktorů, který provázel programem spolu s lektorem.

Silný zážitek ještě umocňovaly stěny jednotlivých vagónů, které ukazovaly chřadnutí závislého lidského organismu. Každá scéna byla pak doplněna interaktivními prvky, aby si návštěvníci zažili na vlastní kůži život drogově závislých. Prohlédli jsme si také vězeňskou celu nebo doupě feťáků.

Ze školního dopoledne se tak staly chvíle, které silně zapůsobily na naše emoce.