Aktuality

Návštěva cementárny Cemex Prachovice

Dne 20. března 2019 se zúčastnili žáci oboru Zednické práce, prvního a druhého ročníku, exkurze do závodu cementárny Cemex, Prachovice, který ještě před dvěma lety patřil švýcarské společnosti Holcim a dnes patří mexické společnosti, vlastnící u nás i mnohé betonárky. Žáci si prohlédli jak lom vápence, ze kterého se cement vyrábí, tak celý provoz. Mnoho zajímavostí se dozvěděli také o ekologickém programu, který je s výrobou spojen. Viděli celý proces výroby od skládky nadrcené suroviny až po uskladnění hotového cementu. Mezi jiným nás zaujaly obří čelisťové a kladivové drtiče vápence a také celková rozlehlost závodu. Exkurze byla velice zajímavá a poučná s vyčerpávajícím výkladem paní ing. Slepičkové, která nás po celou dobu provázela.

Den otevřených dveří v chráněné dílně

Dne 20. 3. 2019 jsme přijali pozvání a s prvním ročníkem oboru Pečovatelské služby jsme se vydali na Den otevřených dveří v chráněné dílně ve Staré Pace. Vedení a zaměstnanci nás vřele a mile přivítali a následně provedli dílnami keramiky, loutek a dílnou, kde tvoří výrobky z pedigu. Exkurze se nám velmi líbila a připomněla, jak křehké je naše zdraví, a co dnes máme, to vždy mít nemusíme.

Úspěšná prezentace našich čalouníků na Výstavním veletrhu Brno

Ve dnech od 27.2. - 1.3.2019 probíhaly v rámci Staveního veletrhu v Brně soutěže v odborných dovednostech v oborech vzdělání Pokrývač, Tesař, Klempíř, Kominík a Čalouník. V pavilonu „Z“ nejlepší žáci z České republiky a zahraničí předváděli ve třídenní soutěži svou zručnost a um před zraky návštěvníků veletrhu, odborné i laické veřejnosti a samotných vystavovatelů. Naši čalouníci ziskem 2.místa dosáhli velikého úspěchu a výborně reprezentovali naši školu. Gratulujeme.

 

Pečovatelky v nemocniční prádelně FN HK

Ve středu 20.2.2019 navštívili žáci učebního oboru Pečovatelské služby provozovnu prádelny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Během exkurze se seznámili s celým procesem péče o prádlo. Prošli provozovny příjmu a třídění prádla, halu, kde se prádlo pere, oddělení oprav a viděli konečnou fázi při mandlování a žehlení. Exkuzi zakončili v prostorách expedice čistého prádla. Touto exkurzí si doplnili své teoretické poznatky o náhled do provozu ve velkém zařízení. 

Exkurze zedníků ve výrobně stavebních materiálů

Dne 7. března 2019 se zúčastnili žáci oboru zednické práce exkurze do podniku Porfix v Poříčí u Trutnova. Jedná se o podnik, kde se zabývají výrobou stavebního materiálu – pórobetonu, používaného ke zdění jak obvodového zdiva, tak i příček a prvků k tomuto přidružených. Žáci se seznámili se surovinami pro výrobu tohoto materiálu, s jejich zpracováním, odléváním do forem a viděli konečnou podobu výrobků. Prohlédli si skladovací prostory, kde byly uskladněny téměř všechny vyráběné a používané výrobky a byli seznámeni s jejich používáním. Protože jsme měli ještě chvilku času, navštívili jsme národní kulturní památku – architektonický skvost, přehradu „Les Království“ u Dvora Králové n/L. Obě části exkurze byly velmi zajímavé a žáci získali mnoho nových informací.