Aktuality

Zemědělci na exkurzi v ZD Chýšť

Dne 7.4.2016 se žáci 1.F a 2.F účastnili exkurze v ZD Chýšť na středisku živočišné výroby, kde shlédli uzavřený chov stáda červenostrakatého skotu, včetně odchovu telat, produkční stáje dojnic v počtu 400 ks s dojírnou, automatickým přihrnováním krmení a separátorem kejdy. Dále byli seznámeni se všemi složkami jadrných krmiv, které zde používají.

 

Den otevřených dveří v Čističce odpadních vod Hořice

23.3.2016 jsme využili dne otevřených dveří Čističky odpadních vod v Hořicích. Zaměstnanec tohoto zařízení nás provedl a žákům prvních ročníků odborně vysvětlil postup čištění odpadních vod, které probíhá v několika krocích, jako je odstraňování hrubých i jemných nečistot, provzdušnění a usazování kalu. Výsledkem je čistá voda navracená zpět do vodních toků. Na závěr žáci vyplnili test, kde si ověřili svou pozornost během prohlídky.