Aktuality

Slavnostní předání výučních listů

Dne 22. června 2018 došlo ke slavnostnímu předání výučních listů úspěšným absolventům tříletého studia oborů Zednické práce, Farmářské práce, Pečovateské služby, Malířské a natěračské práce, Čalounická výroba a Brašnářská a sedlářská výroba. S přáním dalších úspěchů v osobním i profesním životě převzali žáci z rukou ředitele SŠŘ a ZŠ Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého za přítomnosti svých učitelů, mistrů a  rodinných zástupců svůj zatím nejcennější doklad. Blahopřejeme.

Z projektové činnosti školy

 
Ve dnech 7.6.2018 a 15.6.2018 navštívilo 19 žáků oboru Pečovatelské služby Kavárnu Potmě a Neviditelnou výstavu v Praze. Touto zajímavou formou se mohli žáci seznámit s handicapem nevidomých lidí a s obtížemi, které toto znevýhodnění  přináší do jejich každodenního života. Celý projekt byl financován z dotačního programu Královehradeckého kraje, za který moc děkujeme. 


Paddleboardy - Stříbrný rybník

Dne 11. 6. 2018 se 2. C, 3. C a 2. Dč. zúčastnili sportovně laděného výletu na Stříbrný rybník u Hradce Králové. Počasí nám přálo, proto jsme využili celé dopoledne na koupání a jízdu na paddleboardech. Pro všechny to byla nová a zajímavá zkušenost trávení volného času u vody. V odpoledních hodinách jsme se vrátili plni zážitků zpět do Hořic.

Zvýšení poplatku za ubytování

Vážení rodiče,

Chtěli bychom vás touto cestou informovat, že na základě rozhodnutí ředitele školy dochází od nového školního roku, tj. od září 2018 k úpravě ceny za ubytování v našem internátě ze stávajících 650,--  Kč za jeden měsíc na částku  750,--  .   

V měsících , kdy jsou stanoveny vánoční a jarní prázdniny, popřípadě v měsících, kdy se žáci účastní sportovně-turistického kurzu, lyžařského kurzu nebo ozdravného pobytu u moře, a pro žáky třetích ročníků v mosledním měsíci docházky v souvislosti se závěrečnými zkouškami, se částka stanoveného měsíčního poplatku za ubytování sníží o 200,--  Kč, takže činí pouze 550,--  .

V měsíci, kdy žák bude nepřítomen a řádně omluven nepřetržitě alespoň 10 dnů školního vyučování, bude poplatek za ubytování snížen o 50 % za každých navazujících 10 dnů školního vyučování v daném měsíci.

 

                                                                               Mgr.Bc. Jiří  Kopecký

                                                                                    ředitel  školy