Aktuality

Exkurze učebního oboru Zednické práce

Dne 23. května 2018 se zúčastnili učni oboru zednické práce (2. a 3. ročník), exkurze do podniku Dehtochema ve Svobodě nad Úpou. Tento podnik se zabývá výrobou hydroizolací ve formě oxidovaných a modifikovaných hydroizolačních pásů. Žáci se seznámili s veškerými surovinami pro výrobu těchto izolačních materiálů, výrobou, skladováním i konečnou expedicí. Celým areálem nás provázel a o výrobě zasvěceně přednášel pan Myška, výrobní ředitel podniku.  Celá exkurze byla kvalitním doplněním teoretické výuky.

Nohejbalový turnaj SŠŘ a ZŠ Hořice

Dne 17. 5. 2018 pořádala SŠŘ a ZŠ Hořice již tradičně nohejbalový turnaj pro žáky speciálních škol. Přestože má turnaj již dlouholetou historii, byl letos v mnoha směrech jiný. Poprvé byl organizován jak pro dorostence, tak i pro kategorii žáků. Účastnilo se jej 6 žákovských a 8 dorosteneckých družstev. Prvně tak do Hořic zavítala družstva DD Býchory a Dobrušky. Větší počet účastníků se tak stal dobrou generálkou na jubilejní 20. ročník, který se bude konat v příštím roce. V kategorii žáků zvítězilo družstvo DD a ŠJ Sedlec-Prčice a mezi staršími byli nejlepší hráči z OU Hostinné.

Exkurze kožedělných oborů

Dne 25. 4. 2018 žáci 1. a 3. ročníku oboru brašnář sedlář absolvovali exkurzi v Třebechovicích pod Orebem ve výrobním družstvu Sněžka a rovněž u firmy Elega.

Obě tyto společnosti se zabývají především výrobou kožených kabelek, různých aktovek a pouzder. Žáci tak mohli porovnat velikost jednotlivých provozoven a uvidět tak práci malovýroby ve srovnání s výrobou sériovou. Po celou dobu exkurze žáci sledovali jednotlivé pracovní úkony prováděných operací na budoucích výrobcích. Pozitivním přínosem bylo názorné předvedení kosících, vysekávacích a žehlících stojů, které žáci mohli sledovat v průběhu činnosti. Následně byly žákům předvedeny nové materiály, což patřilo mezi zajímavou část exkurze. Závěrem bylo možné vidět novou módní kolekci výrobků známé herečky Dany Morávkové. Žáci odjížděli nadšeni, obohaceni o nové poznatky a především důležité informace.

Ze života na internátě

Dne 24. 4. 2018 v rámci sportovního odpoledne internátu proběhla vyjímečná sportovní akce tzv. Štafetový maraton. Do soutěže se zapojilo více jak třicet žáků, z nich 23 společnými silami pokořilo legendární maratonskou vzdálenost 42 kilometrů. Rozděleni do dvou spolu soupeřících družtev dosáhli společného času 3 hodiny 2 minuty a 15 vteřin. Všichni zúčastnění prokázali velké odhodlání, sportovní úsilí a smysl bojovat za barvy svého týmu. Všem zúčastněným gratulujeme.