Aktuality

Z projektové činnosti školy

 
Ve dnech 7.6.2018 a 15.6.2018 navštívilo 19 žáků oboru Pečovatelské služby Kavárnu Potmě a Neviditelnou výstavu v Praze. Touto zajímavou formou se mohli žáci seznámit s handicapem nevidomých lidí a s obtížemi, které toto znevýhodnění  přináší do jejich každodenního života. Celý projekt byl financován z dotačního programu Královehradeckého kraje, za který moc děkujeme. 


Paddleboardy - Stříbrný rybník

Dne 11. 6. 2018 se 2. C, 3. C a 2. Dč. zúčastnili sportovně laděného výletu na Stříbrný rybník u Hradce Králové. Počasí nám přálo, proto jsme využili celé dopoledne na koupání a jízdu na paddleboardech. Pro všechny to byla nová a zajímavá zkušenost trávení volného času u vody. V odpoledních hodinách jsme se vrátili plni zážitků zpět do Hořic.

Zvýšení poplatku za ubytování

Vážení rodiče,

Chtěli bychom vás touto cestou informovat, že na základě rozhodnutí ředitele školy dochází od nového školního roku, tj. od září 2018 k úpravě ceny za ubytování v našem internátě ze stávajících 650,--  Kč za jeden měsíc na částku  750,--  .   

V měsících , kdy jsou stanoveny vánoční a jarní prázdniny, popřípadě v měsících, kdy se žáci účastní sportovně-turistického kurzu, lyžařského kurzu nebo ozdravného pobytu u moře, a pro žáky třetích ročníků v mosledním měsíci docházky v souvislosti se závěrečnými zkouškami, se částka stanoveného měsíčního poplatku za ubytování sníží o 200,--  Kč, takže činí pouze 550,--  .

V měsíci, kdy žák bude nepřítomen a řádně omluven nepřetržitě alespoň 10 dnů školního vyučování, bude poplatek za ubytování snížen o 50 % za každých navazujících 10 dnů školního vyučování v daném měsíci.

 

                                                                               Mgr.Bc. Jiří  Kopecký

                                                                                    ředitel  školy

Exkurze učebního oboru Zednické práce

Dne 23. května 2018 se zúčastnili učni oboru zednické práce (2. a 3. ročník), exkurze do podniku Dehtochema ve Svobodě nad Úpou. Tento podnik se zabývá výrobou hydroizolací ve formě oxidovaných a modifikovaných hydroizolačních pásů. Žáci se seznámili s veškerými surovinami pro výrobu těchto izolačních materiálů, výrobou, skladováním i konečnou expedicí. Celým areálem nás provázel a o výrobě zasvěceně přednášel pan Myška, výrobní ředitel podniku.  Celá exkurze byla kvalitním doplněním teoretické výuky.

Nohejbalový turnaj SŠŘ a ZŠ Hořice

Dne 17. 5. 2018 pořádala SŠŘ a ZŠ Hořice již tradičně nohejbalový turnaj pro žáky speciálních škol. Přestože má turnaj již dlouholetou historii, byl letos v mnoha směrech jiný. Poprvé byl organizován jak pro dorostence, tak i pro kategorii žáků. Účastnilo se jej 6 žákovských a 8 dorosteneckých družstev. Prvně tak do Hořic zavítala družstva DD Býchory a Dobrušky. Větší počet účastníků se tak stal dobrou generálkou na jubilejní 20. ročník, který se bude konat v příštím roce. V kategorii žáků zvítězilo družstvo DD a ŠJ Sedlec-Prčice a mezi staršími byli nejlepší hráči z OU Hostinné.