Aktuality

Paddleboardy - Stříbrný rybník

Po, 06/18/2018 - 10:13
Vladimír Duchoň

Dne 11. 6. 2018 se 2. C, 3. C a 2. Dč. zúčastnili sportovně laděného výletu na Stříbrný rybník u Hradce Králové. Počasí nám přálo, proto jsme využili celé dopoledne na koupání a jízdu na paddleboardech. Pro všechny to byla nová a zajímavá zkušenost trávení volného času u vody. V odpoledních hodinách jsme se vrátili plni zážitků zpět do Hořic.

Zvýšení poplatku za ubytování

Po, 05/28/2018 - 08:28
Josef Hora

Vážení rodiče,

Chtěli bychom vás touto cestou informovat, že na základě rozhodnutí ředitele školy dochází od nového školního roku, tj. od září 2018 k úpravě ceny za ubytování v našem internátě ze stávajících 650,--  Kč za jeden měsíc na částku  750,--  .   

V měsících , kdy jsou stanoveny vánoční a jarní prázdniny, popřípadě v měsících, kdy se žáci účastní sportovně-turistického kurzu, lyžařského kurzu nebo ozdravného pobytu u moře, a pro žáky třetích ročníků v mosledním měsíci docházky v souvislosti se závěrečnými zkouškami, se částka stanoveného měsíčního poplatku za ubytování sníží o 200,--  Kč, takže činí pouze 550,--  .

V měsíci, kdy žák bude nepřítomen a řádně omluven nepřetržitě alespoň 10 dnů školního vyučování, bude poplatek za ubytování snížen o 50 % za každých navazujících 10 dnů školního vyučování v daném měsíci.

 

                                                                               Mgr.Bc. Jiří  Kopecký

                                                                                    ředitel  školy

Exkurze učebního oboru Zednické práce

Čt, 05/24/2018 - 16:37
Vladimír Duchoň

Dne 23. května 2018 se zúčastnili učni oboru zednické práce (2. a 3. ročník), exkurze do podniku Dehtochema ve Svobodě nad Úpou. Tento podnik se zabývá výrobou hydroizolací ve formě oxidovaných a modifikovaných hydroizolačních pásů. Žáci se seznámili s veškerými surovinami pro výrobu těchto izolačních materiálů, výrobou, skladováním i konečnou expedicí. Celým areálem nás provázel a o výrobě zasvěceně přednášel pan Myška, výrobní ředitel podniku.  Celá exkurze byla kvalitním doplněním teoretické výuky.

Nohejbalový turnaj SŠŘ a ZŠ Hořice

Po, 05/21/2018 - 17:44
Vladimír Duchoň

Dne 17. 5. 2018 pořádala SŠŘ a ZŠ Hořice již tradičně nohejbalový turnaj pro žáky speciálních škol. Přestože má turnaj již dlouholetou historii, byl letos v mnoha směrech jiný. Poprvé byl organizován jak pro dorostence, tak i pro kategorii žáků. Účastnilo se jej 6 žákovských a 8 dorosteneckých družstev. Prvně tak do Hořic zavítala družstva DD Býchory a Dobrušky. Větší počet účastníků se tak stal dobrou generálkou na jubilejní 20. ročník, který se bude konat v příštím roce. V kategorii žáků zvítězilo družstvo DD a ŠJ Sedlec-Prčice a mezi staršími byli nejlepší hráči z OU Hostinné.

Exkurze kožedělných oborů

Pá, 05/18/2018 - 10:52
Vladimír Duchoň

Dne 25. 4. 2018 žáci 1. a 3. ročníku oboru brašnář sedlář absolvovali exkurzi v Třebechovicích pod Orebem ve výrobním družstvu Sněžka a rovněž u firmy Elega.

Obě tyto společnosti se zabývají především výrobou kožených kabelek, různých aktovek a pouzder. Žáci tak mohli porovnat velikost jednotlivých provozoven a uvidět tak práci malovýroby ve srovnání s výrobou sériovou. Po celou dobu exkurze žáci sledovali jednotlivé pracovní úkony prováděných operací na budoucích výrobcích. Pozitivním přínosem bylo názorné předvedení kosících, vysekávacích a žehlících stojů, které žáci mohli sledovat v průběhu činnosti. Následně byly žákům předvedeny nové materiály, což patřilo mezi zajímavou část exkurze. Závěrem bylo možné vidět novou módní kolekci výrobků známé herečky Dany Morávkové. Žáci odjížděli nadšeni, obohaceni o nové poznatky a především důležité informace.