Aktuality

Výstava hospodářských zvířat Brno 2017

Výstava hospodářských zvířat v Brně dne 11.5.2017
Největší přehlídka živočišné produkce v ČR, přes 800 kusů zvířat ( skot, ovce, kozy, prasata, koně ) bylo předvedeno v národních přehlídkách s hodnocením poroty, 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentovalo technologie pro chov zvířat včetně ukázek dojení, ošetření zvířat , ale i zpracování masa. Byla zde prezentace plemen skotu, ovcí, koz, prasat a koní včetně ukázky výcviku koní. Dále byly výstava věnována myslivosti, kynologům a včelařství. Nature Expo je zaměřená na udržení vody v krajině. Výstava nám byla velkým přínosem. Žáci 1.F a 2.F.

Exkurze do Mléčné farmy

Ve čtvrtek 4. května jsme se zúčastnili agroakce pořádané firmou AGROPARTNER. Pět vybraných žáků oboru vzdělávání Zemědělské práce bylo pozváno na Mléčnou farmu u Vejnarů v Kněžici nedaleko Jičína. Tam se  měli možnost  podívat na nejmodernější kravín v České republice, který je plně automatizován od přípravy krmných dávek až po automatické dojení krav. V odpolední části jsme byli svědky předvedení stojů na sklizeň pícnin firmy LELY z Holandska v agregaci s traktory John Deere, Ursus a Dietz.

Soutěž odborných dovedností v oboru Pečovatelské služby

Dne 20. dubna proběhl na naší škole 3. ročník Soutěže odborných dovedností v oboru Pečovatelské služby. Do této soutěže nastoupilo pět dvoučlenných družstev.Pro soutěžící po společném uvítání byla připravena tři pracoviště a všeobecný test. Vše probíhalo v přátelské atmosféře, mezi disciplínami bylo pro soutěžící i pedagogy připraveno posezení s občerstvením.V závěru proběhla ochutnávka soutěžních omelet a bodování ušitých zástěrek. Po sečtení bodů a vyhlášení vítězů jsme předali všem účastníkům hodnotné ceny.Tímto děkujeme za poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, za sponzorský dar firmě p. Jaroslava Šimka S.A.M. Holding s.r.o. a za propagační materiály Městskému informačnímu centru Hořice.  

Z naší školy se soutěže zúčastnila ze 2. ročníku J. Kožíšková a ze 3. ročníku P. Krámová. Po vzájemné spolupráci dvojice a vzorné přípravě se jim podařilo v soutěži zvítězit. Ještě jednou moc gratulujeme!

Prezentace vysokotlakého aplikačního zařízení firmy GRACO

V prostorách naší školy se včera uskutečnila zajímavá přednáška spojená s praktickými ukázkami vysokotlaké airless stříkací techniky. Byli přítomni všichni žáci všech ročníků malířského oboru. Během 4 hodin teorie i praxe se  žáci seznámili s nejnovějšími poznatky, výhodami a nevýhodami této technologie i budoucím směrováním malířského  řemesla. Poznatky a dovednosti byly předány lektorem-technikem panem Jiřím Gerlichem srozumitelně, názorně a přiměřeně vědomostem žáků. Nejvíce žáky zaujalo praktické provedení malby pomocí stříkací pistole školním airless zařízením. Firma Graco má zájem podporovat žáky školy pozváním do sídla firmy na „Řemeslné dny“ a nabízí i další aktivity. Zdařilá akce byla dobře připravena ve spolupráci úsekem teoretického vyučování. O prospěšnosti a zajímavosti uskutečněného setkání svědčilo i spontánní poděkování našich žáků lektorovi.