Aktuality

Exkurze brašnářů - Borohrádek Hajn

Dne 2.6.2017 navštívili naši žáci 2. ročníků oboru čalounická výroba a brašnářská - sedlářská výroba exkurzi v Borohrádku u firmy Hajn za doprovodu učitelky pí. Rychterové. Česká firma Hajn se již po tři generace zabývá výrobou kožené galanterie. Kabelky a další sortiment je vyráběný z italských usní, které mají osvědčenou kvalitu a vybírat lze z několika druhů kůží, která je dovážena z Itálie. Sortiment vyráběného zboží je určen jak pro muže, tak i ženy. Žáci zde mohli vidět technologické postupy výroby a sesazování jednotlivých dílů kabelek v průběhu zpracování. Přínosné pro žáky byla možnost vidět vysekávací a úpravářské stroje, které jsou nedílnou součástí sériové výroby.

Exkurze zednických učňů

Dne 8. 6. 2017 se žáci 1. A a 2. A zúčastnili tematické exkurze v Jičíně za doprovodu p.Vedry. Byli se podívat na montáž vstupního schodiště budovy města, které bylo provedeno jako monolitická konstrukce schodišťových zdí s montáží jednotlivých stupňů. Další zastavení a odborná prohlídka se týkala stavební výkopové jámy s prováděním hloubkového zakládání na pilotách u bytového domu. Avšak přímo na stavbu jsme se nedostali z důvodu bezpečnosti – právě jednu vrtnou soupravu demontovali a ukládali na trajler. Jako poslední a nejobsáhlejší zastavení se týkalo rekonstrukce jičínského kina. Zde jsme se pod dozorem a vedením pana stavbyvedoucího dozvěděli něco o historii i průběhu celé rekonstrukce kina i se zajímavostmi, jako byly např. již v době výstavby 1923, strojní omítky, žebrové monolitické stropy a nebo Moniérovy příčky apod.

Celá akce se povedla a žáci si odnesli opět nějaké praktické poznatky pro svoje budoucí povolání.

                                                                                                       Vedra St.

Exkurze - Body The Exhibition

Dne 16. května navštívil druhý a třetí ročník Pečovatelské služby tuto zajímavou naučnou výstavu, která představuje jedinečným způsobem fungování lidského organismu. Expozice je rozdělena do dvanácti sálů. Výstava Body The Exhibition přibližuje neobvyklým způsobem fungování lidského organismu. Viděly jsme exponáty, které byly vytvořeny ze skutečných lidských těl a pozorovaly jsme je v různých pozicích a z nejrůznějších úhlů. Nechyběla třeba kompletní kůže z celého člověka, kosterní systém, svalstvo, pohlavní orgány či nervový systém. Také byla možnost porovnání nemocných a zdravých orgánů, ukázka ledviny s ledvinovými kameny či jater napadených rakovinou. Výstava byla velmi zajímavá a sklidila velký úspěch.

Výstava hospodářských zvířat Brno 2017

Výstava hospodářských zvířat v Brně dne 11.5.2017
Největší přehlídka živočišné produkce v ČR, přes 800 kusů zvířat ( skot, ovce, kozy, prasata, koně ) bylo předvedeno v národních přehlídkách s hodnocením poroty, 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentovalo technologie pro chov zvířat včetně ukázek dojení, ošetření zvířat , ale i zpracování masa. Byla zde prezentace plemen skotu, ovcí, koz, prasat a koní včetně ukázky výcviku koní. Dále byly výstava věnována myslivosti, kynologům a včelařství. Nature Expo je zaměřená na udržení vody v krajině. Výstava nám byla velkým přínosem. Žáci 1.F a 2.F.

Exkurze do Mléčné farmy

Ve čtvrtek 4. května jsme se zúčastnili agroakce pořádané firmou AGROPARTNER. Pět vybraných žáků oboru vzdělávání Zemědělské práce bylo pozváno na Mléčnou farmu u Vejnarů v Kněžici nedaleko Jičína. Tam se  měli možnost  podívat na nejmodernější kravín v České republice, který je plně automatizován od přípravy krmných dávek až po automatické dojení krav. V odpolední části jsme byli svědky předvedení stojů na sklizeň pícnin firmy LELY z Holandska v agregaci s traktory John Deere, Ursus a Dietz.