Prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradce:                                                    Mgr. Vladimír Duchoň (pro SŠŘ)

                                                                                   Mgr. Věra Tauchmanová (pro ZŠ)

Školní metodik prevence a řešení šikany:                  PhDr. Pavlína Šnajdrová

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC:                Petra Jungová, Mgr. Věra Tachmanová    

Pracovník pověřený oblastí                                      

environmentální výchovy:                                           Boris Šedivý

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy:                 Mgr. Jan Perka

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce:                                                pondělí 13,30 - 14,30 hodin ( mimo termín podle dohody)

Školní metodik prevence a řešení šikany:             podle potřeby a dohody

RADEK BANGA U NÁS V HOŘICÍCH

Když chceš, tak to dokážeš!

Nešlo o žádné "teoretické poučování", ale sdílení autentického životního příběhu a zkušeností. Právě to na programu nejvíce ocenili žáci i pedagogové. "Kdybychom jim to říkali my, nebudou nám věřit," znělo velmi často z úst učitelů, kteří se společně se svými žáky zúčastnili

"Většina žáků se na program těšila. Nejzajímavější ale bylo sledovat, jak i ti notoricky otrávení, kteří se původně třeba programu ani zúčastnit nechtěli, pár minut po začátku ztichli a opravdu poslouchali. Bylo vidět, že je to zajímá".

"Neříkal nám jenom, co bychom měli a neměli dělat, ale slyšeli jsme příklady ze života. Nebyly to žádné výmysly," uvedl jeden ze žáků a další dodal: "Bylo to moc zajímavé a ve spojení s písničkami i skvělý zážitek." "Bavil se s námi jako se sobě rovnými, to se mi líbilo," doplnil další žák. "Poznal jsem nového člověka jménem Radek Banga. Změnil mi názor na Romy".

Radek Banga je pro děti i dospívající jedinečnou motivací, i potvrzením faktu, že žádný "handicap" není dost velký na to, aby je dohnal k rizikovému chování nebo jim zabránil ve splnění vysněného cíle.

Kromě násilí a drog Radek "Gipsy" Banga v programu nezapomíná upozornit ani na rizika internetu, který ostatně v již zmíněných oblastech nezřídka hraje také svou roli. "Bylo to zajímavé a poučné," opakuje se často v hodnocení programu.                                                     

Kyberšikana

KYBERŠIKANA

 

Víš co je to kyberšikana?

 

Kyberšikana je šikanování jiné osoby svyužitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních technologií. Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou - jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, a fyzicky či psychicky.

 

 

Projevy kyberšikany:

1. Pomlouvání, zastrašování, urážení, zesměšňování nebo jiné ztrapňování (prostřednictvíme-mailu, SMS zpráv, v chatu nebo v diskuzi).

2.Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu.

3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu.

4. Zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskuzního apod.).

5. Vydírání pomocí mobilu nebo internetu.

6.Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním.

 

                                                     

Kyberšikana a tradiční šikana mají jednu věc společnou - jejich cílem je někomu ublížit nebo ubližovat, a fyzicky či psychicky.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI SPOJENÉ S  KYBERŠIKANOU

v kontaktu být nechtějí, mohou komunikaci snadno ukončit.

A. Anonymita útočníků?

Útočníci většinou vystupují ve virtuálním prostředí pod přezdívkou (nickem), používají pro oběť neznámou e-mailovou adresu, telefonní číslo atd., proto oběť jen zřídka přijde na to, kdo na ni útočí.

 

B. Kde a kdy se s kyberšikanou setkáme?

Zatímco u tradiční šikany lze předpokládat, kdy a kde k útoku dojde (např. ve škole, na hřišti), s kyberšikanou se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv. Obětí kyberšikany se můžeme stát vždy, když budeme připojeni k internetu nebo když budeme mít u sebe svůj mobilní telefon. Útočník si nás může najít i v „bezpečí domova“ a klidně to může být i o půlnoci.

 

C. Kdo jsou útočníci?

Ve virtuálním světě nezáleží na věku, pohlaví, síle, postavení v sociální skupině

(partě) ani úspěšnosti útočníka nebo oběti ve společnosti. Původcem kyberšikany může být každý, kdo má potřebné znalosti informačních a komunikačních technologií, tedy i fyzicky slabý jedinec. Původce kyberšikany bývá někdy také sám její obětí. Na internetu také navazují vztahy, zatímco ve skutečném světě nemají příliš mnoho kamarádů.

 

D. Jak se chovají lidé ve virtuálním prostředí?

Ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než v reálném světě. Mohou udávat jiný věk, jiné pohlaví, jiné povolání, a záměrně tak manipulovat s těmi, se kterými komunikují.

 

E. Při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum?

Prostředky kyberšikany (zprávy a pořízené záznamy) se dají jednoduše rozesílat dál, proto může mít kyberšikana velmi početné „publikum“. Toto publikum zvyšuje intenzitu útoku, a tím zhoršuje jeho dopad na oběť.

 

F. Oběť kyberšikany není snadné rozpoznat?

Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné

poznat (na rozdíl od modřin, jež mohou doprovázet fyzickou šikanu). Oběti kyberšikany jsou často uzavřené do sebe a nekomunikují o problémech s okolím.

 

přítomni,

a po

 

Jak se chránit?

 

• Vždy respektujte ostatní uživatele.

• Dobře si rozmyslete, co odesíláte a komu.

• Nakládejte se svým heslem jako s vlastním životem.

• Nikdy nikomu neznámému nesdělujte své osobní údaje (vystupujte

  pod obecnou přezdívkou, nikde neuvádějte své jméno a příjmení,

  adresu atd.), podle nichž by vás mohl útočník vystopovat.

• Nikomu nedávejte své fotografie nebo fotografie své rodiny.

• Seznamte se s pravidly dané služby, ať víte, co je zakázáno.od

!fyzicky někým v

 

 

 

JAK SE BRÁNIT KYBERÚTOKŮM?

 

·        UKONČIT - nekomunikovat s útočníkem, nemstít se.

·        BLOKOVAT - zamezit útočníkovi přístup k oběti i k dané službě (kontaktovat poskytovatele služby, zablokovat si přijímání útočníkových zpráv nebo hovorů, změnit svou virtuální identitu).

·        ODHALIT PACHATELE, pokud je to možné (např. podle profilu).

·        OZNÁMIT - oznámit útok dospělým, schovat si důkazy pro vyšetřování (např. zprávy, videozáznamy, odkazy na weby, blogy).

·        NEBÝT NEVŠÍMAVÝ, pokud v okolí probíhá kyberšikana.

·        PODPOŘIT OBĚTI, poradit jim, co mají dělat, pomoci kyberšikanu nahlásit.ontaktu být nechtějí, mohou komunikaci snadno ukončit.

 

Když chceš, tak to dokážeš!

HUDEBNÍ PROGRAM 

Když chceš, tak to dokážeš!

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOŘICE

16. prosince 2016 v 9 hodin,

 

 RADOSLAV „GIPSY“ BANGA se podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje  k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Gipsy má mimořádný životní příběh a tím může být i jedinečnou motivací pro všechny, kteří se cítí z jakékoliv příčiny handicapováni, ale z druhé strany také přispět ke zmírnění nesnášenlivosti a předsudků.

Co nás čeká?

Přibližně 2 hodinový program, v němž zaznějí autorské písně, které svým obsahem umocňují atmosféru a doplňují vyprávění k jednotlivým tématům.

Obsah programu:

  • Hudební program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! je založen na autentickém životním příběhu Radka Bangy.
  • Začíná vyprávěním o Radkově dětství i skladbu Mlíko a med, která vypovídá o problematickém rodinném zázemí očima dítěte.
  • Bohužel se stále více žáků musí potýkat s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času, oni jsou pak zataženy do sporů nás dospělých, nezřídka i svědky nebo dokonce přímými oběťmi domácího násilí.
  • První část programu má podtitul Jaká bude Tvoje rodina? a tímto se snaží na základě sdíleného příběhu vysvětlit také důležitost výběru životního partnera.
  • Druhá část s podtitulem I ty můžeš být „jiný“ upozorňuje na velmi tenkou hranici mezi menšinou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího a horšího.
  • Pojmy jako předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětluje na základě příběhů, nutí žáky k zamyšlení, motivuje je k toleranci a také pozitivnímu využití odlišnosti.
  • Třetí částí programu je alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalita a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu jasně vyjadřuje,  co je cílem. Pomáhá všem přiblížit situace, které je k závislosti mohou dovést a upozorňuje na důsledky, které s sebou závislost, násilí a kriminalita vždy nese.