Prevence

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

Výchovný poradce:

Mgr. Milena Štefanková (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11,20 - 12,05 hodin

                             čtvrtek 10,25 - 11,10 hodin

                             individuální konzultace dle dohody

                             vychporadce@ouhorice.cz

 

Školní metodik prevence:

PhDr. Pavlína Šnajdrová (pro SŠŘ)

Konzultační hodiny: úterý 11,20 - 12,05 hodin

                             středa 13,30 - 15,00 hodin

                             individuální konzultace dle dohody

                             metprev@ouhorice.cz

 

Pracovník pověřený stykem s PPP a SPC:

Mgr. Milena Štefanková (pro SŠŘ)

 

 

Pracovník pověřený oblastí environmentální výchovy:

Boris Šedivý

 

 

Koordinátor ŠPP a zástupce vedení školy:

Mgr. Jan Perka