Přijímací řízení

Čtvrté kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019

Po, 05/28/2018 - 06:42
Josef Hora

Čtvrté kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na čtvrtek 30.08. 2018.

Termín pro podání přihlášek do čtvrtého kola přijímací řízení byl stanoven na 29.08.2018.

 

Počty přijímaných žáků ve čtvrtém kole přijímacího řízení  podle oborů vzdělávání:

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

   

 

33-56-E/01

Čalounická výroba

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

8

75-41-E/01

Pečovatelské služby

7

36-57-E/01

Zednické práce

13

41-51-E/01

Zemědělské práce

8

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

13

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  ukončení povinné školní docházky
  •  klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy        
  •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Po, 05/28/2018 - 06:33
Josef Hora
 

 

ZEDNICKÉ PRÁCE                                    PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/25/2018                                           SŠŘ/73/2018                                                                                                           

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/74/2018

SŠŘ/75/2018

 

BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE

SŠŘ/77/2018

 

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/76/2018

 

 

 

V Hořicích, dne 25. 05. 2018                                       Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                    ředitel školy

2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání

St, 04/25/2018 - 10:46
Josef Hora

Druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019 do níže uvedených oborů vzdělání Střední školy řemesel a Základní školy Hořice bylo ředitelem školy vyhlášeno na pátek 25.05. 2018.

Termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímací řízení byl stanoven na 23.05.2018.

 

Počty přijímaných žáků ve druhém kole přijímacího řízení  podle oborů vzdělávání:

 

Kód oboru

Název oboru vzdělávání

Počet přijímaných žáků

32-41-E/01

Brašnářská a sedlářská výroba

1

33-56-E/01

Čalounická výroba

1

36-57-E/01

Malířské a natěračské práce

12

75-41-E/01

Pečovatelské služby

8

36-57-E/01

Zednické práce

14

41-51-E/01

Zemědělské práce

8

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

13

 

Kritéria přijímacího řízení:

  •  ukončení povinné školní docházky
  •  klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo              ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy        
  •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Po, 04/23/2018 - 12:22
Josef Hora

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/58/2018

SŠŘ/65/2018

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/30/2018                                                   

SŠŘ/29/2018                                                   

SŠŘ/20/2018

SŠŘ/24/2018

SŠŘ/57/2018

SŠŘ/21/2018

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

SŠŘ/42/2018                        SŠŘ/01/2018                       

SŠŘ/33/2018                                

SŠŘ/56/2018                                

SŠŘ/31/2018

SŠŘ/41/2018

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

SŠŘ/37/2018    

 

ČALOUNICKÁ VÝROBA

SŠŘ/43/2018                                

SŠŘ/39/2018

SŠŘ/48/2018

SŠŘ/45/2018

SŠŘ/38/2018

SŠŘ/36/2018

 

BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE

SŠŘ/51/2018

SŠŘ/53/2018

SŠŘ/68/2018

 

 

 

 

 

V Hořicích, dne 23. 04. 2018                                       Mgr. Bc. Jiří Kopecký v.r.

                                                                                                     ředitel školy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019: základní školy praktické základní školy speciální

Pá, 04/06/2018 - 11:36
Josef Hora

 

 

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů se koná:

 

 

zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019:

základní školy praktické

základní školy speciální

 

 

ve čtvrtek 19.4.2018 od 14 do 18 hodin

v pátek 20.4.2018 od 14 do 16 hodin

 

v budově pracoviště základní školy, Husova 11 v místnosti č. 17 (1.patro)

 

Zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2012.

Děti budou zapsány na žádost rodičů s doporučením školského poradenského zařízení. (PPP, SPC).

Pokud poradenské zařízení dítěti doporučí - ve třídách pracují s dětmi kromě speciálních pedagogů i asistenti pedagoga

Rodiče dětí s těžším zdravotním postižením mohou požádat o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální .

 

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu doloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doporučení  školského poradenského zařízení

 

Podle školského zákona je třeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a pediatra.

 

 

Informace na telefonních číslech  493 623089, 606769619 - zástupce ředitele Mgr. R. Hubáčková