Přijímací řízení

Seznam žáků přijatých ve třetím kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání

v 3. kole přijímacího řízení

pro školní rok 2017/2018

 

ZEDNICKÉ PRÁCE                                    PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/382/2017                                        SŠŘ/383/2017                                                                                                         

 

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/379/2017

SŠŘ/336/2017

SŠŘ/337/2017

 

Třetí kolo přijímacího řízení proběhne 28. června 2017

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3.kolo přijímacího řízení

         podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč   

      řediteli střední školy, a to nejpozději

do 27. června 2017.

Volná místa v oborech vzdělání:

 Brašnářská a sedlářská výroba : 2, Čalounická výroba: 3, Zednické práce: 6,

Malířské a natěračské práce: 10, Pečovatelské služby: 8, Praktická škola dvouletá: 13.

Kritéria přijímacího řízení:

  •  ukončení povinné školní docházky – klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii  vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
  •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání
  •  V případě vyššího počtu zájemců než je  počet přijímaných v příslušném oboru vzdělávání, budou upřednostněni žáci s vyšším stupněm podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Ředitel školy rozhodl, že druhé kolo přijímací řízení nebude probíhat formou pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení ve druhém kole budou zveřejněny v budově školy a

na webových stránkách školy 29. června 2017

Druhé kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání proběhne 16. května 2017

 

 

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 2.kolo přijímacího řízení

         podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč   

         řediteli střední školy, a to nejpozději do 15.května 2017.

Volná místa v oborech vzdělání:

Zemědělské práce: 2, Brašnářská a sedlářská výroba : 1, Čalounická výroba: 4, Zednické práce: 7,

Malířské a natěračské práce: 13, Pečovatelské služby: 8, Praktická škola dvouletá: 13.

Kritéria přijímacího řízení:

  •  ukončení povinné školní docházky – klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku ověřenou školou na přihlášce, nebo ověřenou kopii  vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
  •  zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru vzdělávání
  •  V případě vyššího počtu zájemců než je  počet přijímaných v příslušném oboru vzdělávání, budou upřednostněni žáci s vyšším stupněm podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Ředitel školy rozhodl, že druhé kolo přijímací řízení nebude probíhat formou pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení ve druhém kole budou zveřejněny v budově školy a

na webových stránkách školy 17. května 2017

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Seznam přijatých žáků ke vzdělávání

v 1. kole přijímacího řízení

pro školní rok 2017/2018

 

ZEDNICKÉ PRÁCE                                              ČALOUNICKÁ VÝROBA

SŠŘ/72/2017                                                    ŠŠŘ/94/2017

SŠŘ/74/2017                                                    SŠŘ/80/2017

SŠŘ/93/2017                                                    SŠŘ/65/2017

SŠŘ/128/2017

SŠŘ/125/2017

SŠŘ/131/2017

SŠŘ/136/2017

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

SŠŘ/61/2017

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SŠŘ/69/2017                                                  

SŠŘ/134/2017                                                 

SŠŘ/71/2017

SŠŘ/139/2017

SŠŘ/64/2017

SŠŘ/75/2017

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE                      BRAŠNÁŘSKÉ A SEDLÁŘSKÉ PRÁCE

SŠŘ/135/2017                               SŠŘ/92/2017

SŠŘ/138/2017

SŠŘ/67/2017

SŠŘ/73/2017

SŠŘ/129/2017                               PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

SŠŘ/137/2017                               SŠŘ/79/2017

SŠŘ/78/2017                                

SŠŘ/34/2017

SŠŘ/39/2017

SŠŘ/60/2017

SŠŘ/133/2017

SŠŘ/127/2017

SŠŘ/28/2017

SŠŘ/70/2017

 

 

 

 

 

V Hořicích, dne 24. 04. 2017                                       Mgr. Bc. Jiří Kopecký

                                                                                                     ředitel školy